.: Rozpočet pro rok 2008

Rozpočet obce Krhov na rok 2008

Příjmy Výdaje
 Daň z příjmů a DPH   1 501 900,-  Silnice a komunikace    362 700,- 
 Daň z nemovitosti      302 900,-  Veřejná doprava      23 000,- 
 Poplatky        69 400,-  Základní a mateřské školy    132 700,- 
 Dotace      621 600,-  Knihovna a kronika        8 800,- 
 Nájem nebytových prostor          3 600,-  Zachování a obnova kulturních památek

     50 000,- 

 Nájem pozemku        24 000,-  Nebytové hospodářství        1 700,- 
 Odpadové hospodářství        24 400,-  Ostatní záležitosti kultury      32 100,- 
 Příjmy z finančních operací      194 300,-  Veřejné osvětlení a rozhlas    164 100,- 
 Zapojení výsledku hospodaření      218 500,-
 Pohřebnictví            800,- 
    Komunální služby a územní rozvoj    641 200,- 
    Sběr a svoz odpadů    117 900,- 
    Požární ochrana    105 800,- 
    Činnost zastupitelstva a místní správy    840 700,- 
    Výdaje z finančních operací      14 200,- 
    Členské příspěvky od svazků        9 500,- 
    Odvádění a čistění odpadních vod    102 900,- 
    Veřejná zeleň      53 400,- 
 Příjmy celkem  2 660 600,-   Výdaje Celkem  2 660 600,- 

 

Kontaktní informace

Obec Krhov l zobrazit na mapě
Krhov 25 , 675 55 Hrotovice
E-mail: podatelna@obeckrhov.cz

Úřední hodiny:
Čtvrtek 18.00 - 19.00

V tuto dobu jsou přítomni starosta, místostarosta obce a účetní.

Datová schránka: yv6j2mh