.: Rozpočet pro rok 2009

Rozpočet obce Krhov na rok 2009

Příjmy Výdaje
  Daň z příjmů a DPH 1 480 000,-   Silnice a komunikace 5 000,-
  Daň z nemovitosti 303 000,-   Veřejná doprava   25 000,-
  Poplatky 71 100,-   Základní a mateřské školy   125 600,-
  Dotace 10 400,-   Knihovna a kronika   15 000,-
  Nájem nebytových prostor 3 600,-  Sportovní zařízení

120 000,-

  Nájem pozemku 24 000,-   Nebytové hospodářství   3 000,-
  Odpadové hospodářství 23 200,-   Ostatní záležitosti kultury 33 000,-
  Příjmy z finančních operací   66 000,-   Veřejné osvětlení a rozhlas   102 100,-
  Zapojení výsledku hospodaření 2 033 800,-
  Pohřebnictví 12 000,-
    Komunální služby a územní rozvoj   455 000,-
    Sběr a svoz odpadů 120 000,-
    Požární ochrana 2 037 000,-
    Činnost zastupitelstva a místní správy   561 600,-
    Výdaje z finančních operací   14 500,-
    Členské příspěvky od svazků 9 600,-
    Odvádění a čistění odpadních vod   346 700,-
    Veřejná zeleň   30 000,-
  Příjmy celkem 4 015 100,-   Výdaje Celkem 4 015 100,-

Kontaktní informace

Obec Krhov l zobrazit na mapě
Krhov 25 , 675 55 Hrotovice
E-mail: podatelna@obeckrhov.cz

Úřední hodiny:
Čtvrtek 18.00 - 19.00

V tuto dobu jsou přítomni starosta, místostarosta obce a účetní.

Datová schránka: yv6j2mh