.: Rozpočet pro rok 2010

Rozpočet obce Krhov na rok 2010

Příjmy Výdaje
  Daň z příjmů a DPH 1 429 500,-   Silnice a komunikace 155 000,-
  Daň z nemovitosti 400 000,-   Veřejná doprava 30 000,-
  Poplatky 70 000,-   Základní a mateřské školy 143 400,-
  Dotace 83 300,-   Knihovna a kronika 10 000,-
  Nájem nebytových prostor 3 600,-   Sportovní zařízení

1 500 000,-

  Nájem pozemku 24 000,-   Nebytové hospodářství   3 000,-
  Odpadové hospodářství 23 200,-   Ostatní záležitosti kultury 33 000,-
  Příjmy z finančních operací   40 000,-   Veřejné osvětlení a rozhlas 78 000,-
  Zapojení výsledku hospodaření   1 066 300,-
  Pohřebnictví 13 000,-
  Nájem Hasiči 1 000,-   Komunální služby a územní rozvoj   321 000,-
    Sběr a svoz odpadů   130 000,-
    Požární ochrana 32 000,-
    Činnost zastupitelstva a místní správy 565 900,-
    Výdaje z finančních operací 14 000,-
    Členské příspěvky od svazků 9 600,-
    Veřejná zeleň   103 000,-
  Příjmy celkem 3 140 900,-
  Výdaje Celkem 3 140 900,-

Kontaktní informace

Obec Krhov l zobrazit na mapě
Krhov 25 , 675 55 Hrotovice
E-mail: podatelna@obeckrhov.cz

Úřední hodiny:
Čtvrtek 18.00 - 19.00

V tuto dobu jsou přítomni starosta, místostarosta obce a účetní.

Datová schránka: yv6j2mh