.: Rozpočet pro rok 2011

Rozpočet obce Krhov na rok 2011

Příjmy Výdaje
 Daň z příjmů a DPH 1 535 600,-  Silnice a komunikace 110 000,-
 Daň z nemovitosti 390 000,-  Veřejná doprava 30 000,-
 Poplatky 68 300,-  Základní a mateřské školy 117 700,-
 Dotace 63 600,-  Knihovna a kronika 10 000,-
 Nájem nebytových prostor 3 600,-  Sportovní zařízení v majetku obce

30 000,-

 Nájem pozemku 24 000,-  Nebytové hospodářství 3 000,-
 Odpadové hospodářství 22 200,-  Ostatní záležitosti kultury 58 000,-
 Příjmy z finančních operací 40 000,-  Veřejné osvětlení a rozhlas 98 000,-
 Nájem Hasiči 1 000,-
 Pohřebnictví 12 000,-
     Komunální služby a územní rozvoj 434 500,-
   Sběr a svoz odpadů 140 000,-
   Požární ochrana 421 200,-
   Činnost zastupitelstva a místní správy 485 300,-
   Výdaje z finančních operací 158 600,-
   Členské příspěvky od svazků   9 000,-
   Veřejná zeleň 31 000,-
  Příjmy celkem 2 148 300,-
  Výdaje Celkem 2 148 300,-

Kontaktní informace

Obec Krhov l zobrazit na mapě
Krhov 25 , 675 55 Hrotovice
E-mail: podatelna@obeckrhov.cz

Úřední hodiny:
Čtvrtek 18.00 - 19.00

V tuto dobu jsou přítomni starosta, místostarosta obce a účetní.

Datová schránka: yv6j2mh