.: Rozpočet pro rok 2012

Rozpočet obce Krhov na rok 2012

Příjmy Výdaje
 Daň z příjmů a DPH 1 535 600,-
 Silnice a komunikace 10 000,-
 Daň z nemovitosti 390 000,-  Veřejná doprava 30 000,-
 Poplatky 86 600,-  Základní a mateřské školy 126 250,-
 Dotace 63 600,-  Knihovna a kronika 14 000,-
 Nebytové hospodářství
4 600,-  Sportovní zařízení v majetku obce

20 000,-

 Nájem pozemku 29 381,-  Nebytové hospodářství 3 000,-
 Odpadové hospodářství 16 940,-  Ostatní záležitosti kultury 38 500,-
 Příjmy z finančních operací 30 000,-  Veřejné osvětlení a rozhlas 95 000,-
 Nájem Hasiči 1 000,-
 Pohřebnictví 12 000,-
 Příjem Veřejná správa 1 000,-  Komunální služby a územní rozvoj 221 100,-
 Zapojení výsledku hospodaření 325 029,-  Sběr a svoz odpadů 150 000,-
   Požární ochrana 1 030 000,-
   Činnost zastupitelstva a místní správy 485 400,-
   Výdaje z finančních operací 26 500,-
   Členské příspěvky od svazků 8 700,-
   Veřejná zeleň 31 000,-
 Příjmy celkem 2 301 450,-
 Výdaje Celkem 2 301 450,-

Kontaktní informace

Obec Krhov l zobrazit na mapě
Krhov 25 , 675 55 Hrotovice
E-mail: podatelna@obeckrhov.cz

Úřední hodiny:
Čtvrtek 18.00 - 19.00

V tuto dobu jsou přítomni starosta, místostarosta obce a účetní.

Datová schránka: yv6j2mh